Napisz do nas na:
komenda@bedzin.kppsp.gov.pl
ePUAP: /KPPSPBedzin/SkrytkaESP

ul. Modrzejowska 74
42-500 Będzin

Zadzwoń do nas:
+48 32 294 45 40 do 42
+48 32 267 50 31 do 33

Śnieg i nawisy śnieżne

Gromadzący się na dachu śnieg to zimą zjawisko tak powszechne, że praktycznie nie zwracamy na nie uwagi. Jest niestety często groźnym obciążeniem dla konstrukcji nośnej dachu  i może stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa lub być powodem tragedii, szczególnie, gdy śnieg pozostaje nieusunięty z dachów płaskich oraz dachów w dużych centrach handlowych czy halach produkcyjnych i innych, podobnego typu obiektach. Jeden metr sześcienny puchu śniegowego waży do 200 kg, śniegu mokrego 700-800 kg, a lodu ok. 900 kg.

 Przypomina się o ciążącym na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych ustawowym obowiązku usuwania gromadzącego się na dachach nadmiaru śniegu.  Za właścicieli są uważane nie tylko osoby czy firmy, które dysponują wyłącznym prawem własności, ale też współwłaściciele, użytkownicy wieczyści czy instytucje mające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu. Niedopełnienie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie obiektów jest zagrożone karami przewidzianymi przez art. 91a Prawa budowlanego, w tym karą pieniężną.

Właściciele i zarządcy obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 budynków mają obowiązek przeprowadzenia dwa razy w ciągu roku kontroli stanu technicznego swoich obiektów. Czy jest to przestrzegane, sprawdzają inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

     Niebezpieczne dla zdrowia i życia są także lodowe sople i nawisy śniegowe. Trzeba je bezwzględnie usuwać na bieżąco, by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi.

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej