Napisz do nas na:
komenda@bedzin.kppsp.gov.pl

ul. Modrzejowska 74
42-500 Będzin

Zadzwoń do nas:
+48 32 267 50 31 do 33

Owady błonkoskrzydłe

W okresie wiosennym oraz letnim występuje bardzo duża aktywność owadów błonkoskrzydłych (szerszenie, osy, pszczoły). Jednostki ratownicze Straży Pożarnej zgodnie z obowiązującą procedurą podejmują działania wyłącznie w przypadkach zaistnienia zagrożenia życia i zdrowia. Z uwagi na charakter zdarzeń związanych z owadami błonkoskrzydłymi nawet w przypadku stwierdzenia takiego zagrożenia, najczęściej jedynym właściwym działaniem w takiej sytuacji zgodnie z obowiązującymi zasadami, w przypadku braku dodatkowych zagrożeń, będzie ewakuacja osób z zagrożonej przestrzeni oraz przekazanie terenu lub obiektu właścicielowi z zaleceniem zapewnienia jego bezpiecznego użytkowania.

Obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu, a więc również zabezpieczenia przed zagrożeniem ze strony owadów, spoczywa na właścicielach obiektów w myśl art. 61 ustawy "Prawo budowlane" (t.j.: Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn.zm). Właściwe zarządzanie obiektem oraz jego konserwacja i utrzymanie zazwyczaj uniemożliwiłyby zagnieżdżenie się owadów w miejscu do tego nie przeznaczonym, stąd też nie należy takich zdarzeń traktować jako nagłych. Właściciel obiektu może taki obowiązek realizować własnymi siłami lub przy pomocy wyspecjalizowanych podmiotów.

Wykaz podmiotów specjalistycznych zajmujących się usuwaniem owadów błonkoskrzydłych na terenie powiatu będzińskiego:

Gospodarstwo Pszczelarskie "Miodowa Pasieka" Adrian Flak, 42-580 Wojkowice, Telefon: 519 - 170 - 196; 692 - 611 - 264

Bus-Konsorcjum Sp. z o.o., 42-470 Siewierz, ul. Rynek, Telefon: (32) 674 - 16 - 97; 604 - 492 - 677

Gwara Radosław, 41-250 Czeladź, Al. Róż 14, Telefon: (32) 295 - 07 - 36; 602 - 867 - 955

Caliko Sp. z o.o., 41-208 Sosnowiec, ul. Gdańska 5, Telefon: (32) 292 - 00 - 94; 500 - 295 - 021

F.W. "Wiśniewski", 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Jaworowa 2, Telefon:(32) 765 - 01 - 87; 509 - 257 - 049

"Gramat" - BIZ Sp. z o.o. 40-079 Katowice, ul. Gliwicka 15, Telefon: (32) 354 - 09 - 99; 668 - 859 - 307

Co zrobić gdy natkniemy się na gniazdo lub rój:

  • należy powoli, nie wykonując gwałtownych ruchów, odejść na co najmniej 20 metrów, najlepiej w ciemne miejsce,
  • w przypadku ataku osłonić głowę i twarz rękami lub ubraniem. Nie wolno opędzać się rękami od owadów,
  • jeżeli owad wpląta się we włosy nie wyciągać go palcami, tylko wyczesać grzebieniem,
  • nie wolno drażnić owadów, np. poprzez rzucanie w nie przedmiotami, spryskiwanie wodą, bądź środkami owadobójczymi.

Pierwsza pomoc w przypadku użądlenia:

  • położyć osobę użądloną w zacienionym miejscu,
  • jak najszybciej wyciągnąć żądło pęsetą lub palcami,
  • odkazić i schłodzić okolice użądlenia,
  • dobrze jest wypić preparat z wapniem.