Napisz do nas na:
komenda@bedzin.kppsp.gov.pl
ePUAP: /KPPSPBedzin/SkrytkaESP

ul. Modrzejowska 74
42-500 Będzin

Zadzwoń do nas:
+48 32 294 45 40 do 42
+48 32 267 50 31 do 33

Owady błonkoskrzydłe

W okresie wiosennym oraz letnim występuje bardzo duża aktywność owadów błonkoskrzydłych (szerszenie, osy, pszczoły). Jednostki ratownicze Straży Pożarnej zgodnie z obowiązującą procedurą podejmują działania wyłącznie w przypadkach zaistnienia zagrożenia życia i zdrowia. Z uwagi na charakter zdarzeń związanych z owadami błonkoskrzydłymi nawet w przypadku stwierdzenia takiego zagrożenia, najczęściej jedynym właściwym działaniem w takiej sytuacji zgodnie z obowiązującymi zasadami, w przypadku braku dodatkowych zagrożeń, będzie ewakuacja osób z zagrożonej przestrzeni oraz przekazanie terenu lub obiektu właścicielowi z zaleceniem zapewnienia jego bezpiecznego użytkowania.

Obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu, a więc również zabezpieczenia przed zagrożeniem ze strony owadów, spoczywa na właścicielach obiektów w myśl art. 61 ustawy "Prawo budowlane" (t.j.: Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn.zm). Właściwe zarządzanie obiektem oraz jego konserwacja i utrzymanie zazwyczaj uniemożliwiłyby zagnieżdżenie się owadów w miejscu do tego nie przeznaczonym, stąd też nie należy takich zdarzeń traktować jako nagłych. Właściciel obiektu może taki obowiązek realizować własnymi siłami lub przy pomocy wyspecjalizowanych podmiotów.

> Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej - Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych

Wykaz podmiotów specjalistycznych zajmujących się usuwaniem owadów błonkoskrzydłych na terenie powiatu będzińskiego:

Gospodarstwo Pszczelarskie "Miodowa Pasieka" Adrian Flak, 42-580 Wojkowice, Telefon: 519 - 170 - 196; 692 - 611 - 264

Bus-Konsorcjum Sp. z o.o., 42-470 Siewierz, ul. Rynek, Telefon: (32) 674 - 16 - 97; 604 - 492 - 677

Gwara Radosław, 41-250 Czeladź, Al. Róż 14, Telefon: (32) 295 - 07 - 36; 602 - 867 - 955

Caliko Sp. z o.o., 41-208 Sosnowiec, ul. Gdańska 5, Telefon: (32) 292 - 00 - 94; 500 - 295 - 021

F.W. "Wiśniewski", 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Jaworowa 2, Telefon:(32) 765 - 01 - 87; 509 - 257 - 049

"Gramat" - BIZ Sp. z o.o. 40-079 Katowice, ul. Gliwicka 15, Telefon: (32) 354 - 09 - 99; 668 - 859 - 307

Co zrobić gdy natkniemy się na gniazdo lub rój:

  • należy powoli, nie wykonując gwałtownych ruchów, odejść na co najmniej 20 metrów, najlepiej w ciemne miejsce,
  • w przypadku ataku osłonić głowę i twarz rękami lub ubraniem. Nie wolno opędzać się rękami od owadów,
  • jeżeli owad wpląta się we włosy nie wyciągać go palcami, tylko wyczesać grzebieniem,
  • nie wolno drażnić owadów, np. poprzez rzucanie w nie przedmiotami, spryskiwanie wodą, bądź środkami owadobójczymi.

Pierwsza pomoc w przypadku użądlenia:

  • położyć osobę użądloną w zacienionym miejscu,
  • jak najszybciej wyciągnąć żądło pęsetą lub palcami,
  • odkazić i schłodzić okolice użądlenia,
  • dobrze jest wypić preparat z wapniem.