Zmiana III

Pracownicy zmiany III pełniący służbę na SK KP w Będzinie:

Dyżurny Stanowiska Kierowania – ogn. Tomasz Podgórski
Dyspozytor – sekc. Ziętek Wojciech