Zmiana I

Pracownicy zmiany I pełniący służbę na SK KP w Będzinie:

Dyżurny Operacyjny – kpt. Przemysław Ordon
Dyżurny Stanowiska Kierowania – mł.kpt. Karol Szastak
Dyspozytor – st.sekc. Mateusz Marek