Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

     11 kwietnia 2018 roku w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu odbyły się tegoroczne powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Do rywalizacji w turnieju przystąpili laureaci szczebla gminnego z terenu naszego powiatu. Uczestnicy startowali  w trzech kategoriach wiekowych: Gr. I – klasa I-VI Szkoły Podstawowej, Gr. II – klasa VII  i klasy Gimnazjalne oraz Gr. III – Szkoły Ponadgimnazjalne.

Turniej składał się z dwóch części: pierwszej składającej się z 40 pytań testowych opracowanych przez funkcjonariuszy naszej komendy oraz drugiej – ustnej polegającej na odpowiedziach na pytania zadawane przez komisję, w skład której weszli:
kpt. Marcin Łukasik – KP PSP Będzin
kpt. Szymon Gwóźdź – KP PSP Będzin
st. sekc. Jacek Apostolski – KP PSP Będzin
dh Andrzej Machura – Komendant Gminny ZOSP RP w Siewierzu
dh Grzegorz Nowak – Prezes OSP Sławków

W przerwie między pierwszym, a drugim etapem dla uczestników turnieju przygotowany został pokaz sprzętu będącego na wyposażeniu samochodu ratowniczo-gaśniczego pozostającego w dyspozycji Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Będzinie – Posterunek w Siewierzu.

Wyniki turnieju:

 I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
I miejsce – Olivier Cichopek
II miejsce – Julia Szafran
III miejsce – Przemysław Merta 

  II grupa wiekowa (gimnazja)

I miejsce – Marta Góra
II miejsce – Magda Borówka
III miejsce – Kamil Szewczyk
 III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)

I miejsce – Patryk Filipczyk
II miejsce – Kacper Barczyk
III miejsce – Maciej Gwóźdź

Po ogłoszeniu wyników wręczenia dyplomów oraz nagród dokonał Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Zdzisław Banaś, Sebastian Szaleniec Wicestarosta oraz st. bryg Adam Wilk  Komendant Powiatowy PSP w Będzinie. 

Laureaci z poszczególnych grup wezmą udział w eliminacjach na szczeblu wojewódzkim. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy sukcesów w dalszych zmaganiach.