Nabór do służby Październik 2017

Aktualne informacje na temat poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego zamieszczone są poniżej:

Nabór do służby KP PSP Będzin

Informacje w sprawie postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać także w KP PSP w Będzinie, tel. (32) 294-45-58. Przewodniczącym Komisji do przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w KP PSP w Będzinie jest
kpt. mgr inż. Krystian Biesiadecki.

Wyniki poszczególnych etapów znajdują się poniżej:

Wyciąg z protokołu nr 1 z dnia 27 października 2017 roku.

Wyciąg z protokołu nr 2 z dnia 30 października 2017 roku.

Wyciąg z protokołu nr 3 z dnia 7 listopada 2017 roku.

Wyciąg z protokołu nr 4 z dnia 8 listopada 2017 roku.

Wyciąg z protokołu nr 5 z dnia 9 listopada 2017 roku.

Wyciąg z protokołu nr 6 z dnia 22 listopada 2017 roku.