Nabór do służby

    Komendant Powiatowy PSP w Będzinie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Załączniki:

OŚWIADCZENIE_zał_1

OŚWIADCZENIE_zał_2

ZAŚWIADCZENIE_zał_3

OŚWIADCZENIE_zał_4