Zmiana III

Stanowisko: Dowódca Zmiany III

kpt. inż. Marcin Król

Telefon: (32) 294 – 45 – 72

Do zadań Dowódcy Zmiany w szczególności należy:

  • dowodzenie podległą zmianą służbową w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych,
  • prowadzenie szkoleń doskonalących oraz ćwiczeń,
  • podejmowanie przedsięwzięć niezbędnych do zapewnienia pełnej gotowości bojowej i wyszkolenia podległej zmiany służbowej,
  • ponoszenie odpowiedzialności za przygotowanie podległej zmiany służbowej do wykonywania zadań, bezpieczeństwo podwładnych, porządek w rejonie zakwaterowania, dyscyplinę podwładnych, stan techniczny sprzętu.

Pracownicy Zmiany III pełniący służbę w JRG Będzin:

Zastępca Dowódcy Zmiany – kpt. Tomasz Janoska

Dowódca Sekcji – st.asp. Mariusz Woźniak
Dowódca Sekcji – mł.asp. Marek Okularczyk

Dowódca Zastępu – asp. Mateusz Dyraga
Dowódca Zastępu – asp. Piotr Dochnal
Dowódca Zastępu - st.ogn. Tomasz Gajek

Starszy Operator Sprzętu Specjalnego – st.ogn. Adam Jaroń
Starszy Operator Sprzętu Specjalnego – ogn. Paweł Stawicki
Starszy Operator Sprzętu Specjalnego – mł.ogn. Jarosław Wojtarowicz

Operator Sprzętu Specjalnego – mł.ogn. Przemysław Brzeski

Starszy Ratownik – Kierowca – mł.asp. Andrzej Lisowski
Starszy Ratownik – Kierowca – mł.ogn. Piotr Rychlik

Starszy Ratownik – mł.asp. Bartosz Gadziała
Starszy Ratownik – mł.asp. Konrad Zieliński
Starszy Ratownik – mł.ogn. Tomasz Sabak
Starszy Ratownik – mł.ogn. Grzegorz Sroślak

Ratownik – Kierowca - sekc. Jerzy Gaber
Ratownik – Kierowca - sekc. Adam Marzec

Ratownik – mł.ogn. Adam Wowrosz
Ratownik – st.sekc. Jacek Apostolski
Ratownik - st.sekc. Adam Łapuszyński

Młodszy Ratownik – Kierowca – sekc. Łukasz Zientarek

Młodszy Ratownik – sekc. Przemysław Jakubczyk