Zmiana II

Stanowisko: Dowódca Zmiany II

st.kpt. inż. Marcin Mermer

Telefon: (32) 294 – 45 – 72

Do zadań Dowódcy Zmiany w szczególności należy:

  • dowodzenie podległą zmianą służbową w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych,
  • prowadzenie szkoleń doskonalących oraz ćwiczeń,
  • podejmowanie przedsięwzięć niezbędnych do zapewnienia pełnej gotowości bojowej i wyszkolenia podległej zmiany służbowej,
  • ponoszenie odpowiedzialności za przygotowanie podległej zmiany służbowej do wykonywania zadań, bezpieczeństwo podwładnych, porządek w rejonie zakwaterowania, dyscyplinę podwładnych, stan techniczny sprzętu.

Pracownicy Zmiany II pełniący służbę w JRG Będzin:

Zastępca Dowódcy Zmiany – kpt. Piotr Garski

Dowódca Sekcji – kpt. Janusz Radkowski
Dowódca Sekcji – st.asp. Michał Heliński

Dowódca Zastępu – asp.sztab. Tomasz Ludwikowski
Dowódca Zastępu – asp. Aleksander Babiarz
Dowódca Zastępu – asp. Adrian Kocyba
Dowódca Zastępu – asp. Konrad Nawara
Dowódca Zastępu – mł.asp. Dariusz Biegaj
Dowódca Zastępu – mł.asp. Paweł Ferdyn

Starszy Operator Sprzętu Specjalnego – st.asp. Krzysztof Mroziński
Starszy Operator Sprzętu Specjalnego – st.ogn. Dariusz Warmuziński
Starszy Operator Sprzętu Specjalnego – ogn. Marcin Lis

Starszy Ratownik – Kierowca – ogn. Tomasz Podgórski
Starszy Ratownik – Kierowca – mł.ogn. Arkadiusz Bilczyński
Starszy Ratownik – Kierowca – mł.ogn. Tomasz Kurczabiński
Starszy Ratownik – Kierowca – mł.ogn. Łukasz Stawicki

Starszy Ratownik – ogn. Sebastian Muniowski
Starszy Ratownik – mł.ogn. Wojciech Szafruga

Ratownik – Kierowca – st.sekc. Adam Gwóźdź
Ratownik – Kierowca – st.sekc. Piotr Płatek

Ratownik – sekc. Marcin Gardas
Ratownik – sekc. Arkadiusz Otczyk

Młodszy Ratownik – Kierowca – sekc. Krystian Dziuba

Stażysta – st.str. Adam Janusz