Zmiana I

Stanowisko: Dowódca Zmiany I

kpt. Marcin Król

Telefon: (32) 294 – 45 – 72

Do zadań Dowódcy Zmiany w szczególności należy:

  • dowodzenie podległą zmianą służbową w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych,
  • prowadzenie szkoleń doskonalących oraz ćwiczeń,
  • podejmowanie przedsięwzięć niezbędnych do zapewnienia pełnej gotowości bojowej i wyszkolenia podległej zmiany służbowej,
  • ponoszenie odpowiedzialności za przygotowanie podległej zmiany służbowej do wykonywania zadań, bezpieczeństwo podwładnych, porządek w rejonie zakwaterowania, dyscyplinę podwładnych, stan techniczny sprzętu.

Pracownicy Zmiany I pełniący służbę w JRG Będzin:

Zastępca Dowódcy Zmiany – mł.kpt. Tomasz Wróbel

Dowódca Sekcji – st.asp. Wojciech Duda

Dowódca Zastępu - asp. Damian Flak
Dowódca Zastępu - asp. Adrian Kocyba
Dowódca Zastępu - asp. Karol Madejczyk

Starszy Operator Sprzętu Specjalnego – st.ogn. Marek Leszczyński
Starszy Operator Sprzętu Specjalnego – mł.ogn. Mariusz Sobczyk

Starszy Ratownik – Kierowca – ogn. Marek Kałwa
Starszy Ratownik – Kierowca - ogn. Paweł Pawlik
Starszy Ratownik – Kierowca - mł.ogn. Rafał Dyszy
Starszy Ratownik – Kierowca - mł.ogn. Maciej Warmuziński
Starszy Ratownik – Kierowca – st.sekc. Mariusz Majcherczyk

Starszy Ratownik – mł.asp. Damian Dyraga
Starszy Ratownik – mł.asp. Damian Wieczorek
Starszy Ratownik – mł.asp. Kamil Wójcik
Starszy Ratownik – ogn. Sebastian Kiwior
Starszy Ratownik - ogn. Michał Pokój
Starszy Ratownik – mł.ogn. Mariusz Koronowicz

Ratownik – Kierowca – st.sekc. Jarosław Kańtoch
Ratownik – Kierowca – st.sekc. Tomasz Kmita

Ratownik – st.sekc. Michał Strózik
Ratownik – st.sekc. Łukasz Wydrych

Młodszy Ratownik - st.str. Grzegorz Gorgoń