Dzień otwarty w KP PSP w Będzinie

W dniu 4 maja 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Będzinie przy współudziale Urzędu Miejskiego w Będzinie oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu, zorganizowano dzień otwarty, w ramach którego przygotowano dla dzieci i młodzieży zajęcia edukacyjno-szkoleniowe oraz pokazy sprzętu i sprawności działania strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej.

Najmłodsi po wykonaniu zadań z zakresu ratownictwa, gaszenia pożarów, udzielania pierwszej pomocy oraz wzywania służb ratowniczych, mieli możliwość zdobycia certyfikatu „Młodego Strażaka”. Wszyscy uczestnicy mogli ponadto zapoznać się
z wyposażeniem jednostki oraz zadaniami realizowanymi przez Straż Pożarną.