Ćwiczenia Kompanii Odwodowej

29.04.2017, Będzin, ul. Kościuszki, Teren nieczynnej Stacji Pogotowia Ratunkowego

   Wydział Operacyjny tut. Komendy zorganizował przegląd pododdziałów wchodzących w skład Kompanii Odwodowej nr 1 „Będzin”. Po przybyciu wszystkich jednostek do rejonu koncentracji sił – Plac Komendy Powiatowej PSP w Będzinie i uformowaniu Kompanii zastępy zostały zadysponowane do pożaru budynku nieczynnej Stacji Pogotowia Ratunkowego. W założeniu przyjęto gaszenie pożarów wewnętrznych (obiekty jedno i dwukondygnacyjne), dodatkowe zagrożenie stanowiła znajdująca się w obiekcie butla z acetylenem oraz butla propan-butan. Celem ćwiczeń było przygotowanie strażaków OSP do działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych, sprawdzenie systemów i zasad alarmowania jednostek OSP, sprawdzenie kompletności umundurowania, sprawności i poprawności zamocowania sprzętu ratowniczego, zapoznanie strażaków OSP z charakterystyką pożarów wewnętrznych oraz praktyczne sprawdzenie znajomości i zasad taktyki działań gaśniczych dla tego typu pożarów (rozwinięcie gaśnicze, forma natarcia, zaopatrzenie wodne). Ćwiczenia koordynował Dowódca Kompanii kpt. Szymon Gwóźdź wraz z funkcjonariuszami KP PSP w Będzinie.

Galeria nr 1

Galeria nr 2