Druga edycja kampanii MSWiA „Czad i ogień. Obudź czujność!”

       W ramach kampanii MSWiA „Czad i ogień. Obudź czujność!” 27 listopada 2017 roku minister Mariusz Błaszczak spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie, a także seniorami. Podczas spotkania zaprezentowany został specjalny spot MSWiA dotyczący zagrożeń czadem i ogniem – seniorzy otrzymali także czujniki tlenku węgla i dymu.

 Chcemy zrobić wszystko, żeby liczba ofiar czadu i ognia był jak najmniejsza. Chcemy zapewnić bezpieczeństwo, stąd nasza kampania i dzisiejsze spotkanie – powiedział szef MSWiA. Tegoroczna akcja to już druga edycja kampanii społecznej MSWiA „Czad i ogień. Obudź czujność!”. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń związanych z sezonem grzewczym.

Każdy z nas w obliczu zagrożenia czadem i ogniem powinien wiedzieć, jak prawidłowo zachować się, aby się przed nim uchronić. Tę wiedzę, podczas spotkania w raszyńskiej szkole, przekazał uczniom i seniorom gen. brygadier Leszek Suski, Komendant Główny PSP, który zwrócił uwagę m.in. na przyczyny powstawania czadu.

Czad (tlenek węgla) jest „cichym zabójcą” – jednym z pierwszych objawów zaczadzenia jest ból głowy. Sam czad jest bezwonny i bezbarwny, w wyniku jego działania dochodzi do niedotlenienia organizmu. Zatrucie tlenkiem węgla sprawia, że utrudniony zostaje transport tlenu do płuc. W zeszłym sezonie grzewczym z powodu czadu zmarło 61 osób, w tym już ponad 12. Aby prawidłowo rozpoznać zagrożenie czadem, potrzebujemy specjalnych czujników – takie właśnie urządzenia wręczył raszyńskim seniorom minister Mariusz Błaszczak. Uczniowie szkoły otrzymali też odblaski i gry planszowe „Zostań policjantem” oraz „Zostań strażakiem”.

Szef MSWiA powiedział, że liczy na to, aby podczas startu kolejnej edycji kampanii „Czad i ogień. Obudź czujność!”, można było powiedzieć, że dzięki niej liczba ofiar czadu zmniejszyła się. – Mam też nadzieję, że dzieci, które dziś uczestniczyły w lekcji dotyczącej zagrożeń i możliwości im przeciwdziałania, nauczyły się, jak należy reagować. Liczę też, że seniorzy wyjdą z naszego spotkania z poczuciem tego, że nie wolno bagatelizować żadnego zagrożenia – powiedział minister Mariusz Błaszczak.

Czytaj także na stronie MSWiA

Opracowanie: na podstawie materiałów MSWiA, Marta Wawiórko, Wydział Prewencji Społecznej KG PSP
Zdjęcia: Flickr MSWiA

Poniżej statystyka z KG PSP dot. danych Polski

Data/ Zakres

Liczba zdarzeń z CO

Liczba osób rannych

Liczba osób śmiertelnych

01.10.2017 r. – 27.11.2017 r

721

379

12

W okresie 01.10.2017r. do 28.11.2017r. (rozpoczęty okres grzewczy 2017/2018) odnotowano w Polsce:

- 4 552 pożarów w obiektach mieszkalnych, w których

- śmierć poniosło 65 osób, a

- rannych zostało 533 osoby /w tym 24 ratowników, w tym 13 strażaków/.

Z okazji Święta Niepodległości rusza Kampania Społeczna MSWiA promująca szacunek dla Flagi RP i Hymnu RP

 

- Przypadające 11 listopada Święto Niepodległości to dobry moment, by przypomnieć wszystkim o zasadach  prezentowania barw narodowych i poprawnego wykonywania Hymnu RP – powiedział Mariusz Błaszczak minister spraw wewnętrznych i administracji.

MSWiA opracowało miniprzewodnik  zawierający najważniejsze zasady dotyczące eksponowania polskiej flagi i bezbłędnego wykonywania Mazurka Dąbrowskiego.

Publikacja wskazuje różnice między flagą a barwami narodowymi. Przypomina, że na fladze RP nie wolno umieszczać napisów i rysunków. Jest to dopuszczalne na barwach narodowych i o tym powinien wiedzieć każdy polski kibic. W miniprzewodniku są także opisane błędy popełniane najczęściej podczas śpiewania Hymnu RP. Dowiadujemy się m. in. dlaczego powinniśmy śpiewać Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy, a nie póki my żyjemy, jak ojciec mówi do Basi  i co zrobimy… przez morze. Jest pełen tekst Mazurka Dąbrowskiego i nuty.

Biało-czerwone barwy i Mazurek Dąbrowskiego pomogły przetrwać czasy rozbiorów. Oznaczają dla nas dumę i wolność. Jesteśmy do nich mocno przywiązani.Flaga i hymn są z nami we wszystkich ważnych chwilach. Szanujmy je. - dodał minister Mariusz Błaszczak.

Miniprzewodnik jest streszczeniem dwóch poradników wydanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Biało-Czerwona” i „Hymn Polski”. Miniprzewodnik  i  poradniki w pełnej wersji są dostępne dla każdego do czytania i samodzielnego wydrukowania na www.mswia.gov.pl Cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród organizatorów imprez, samorządowców, chórzystów, uczniów i nauczycieli. Ze strony MSWiA pobrano je już blisko 100 tysięcy razy.

Link do poradnika „Biało-Czerwona” - http://www.mswia.gov.pl/download/1/30122/wyd2dodruku.pdf

Link do poradnika „Hymn Polski” - https://www.mswia.gov.pl/download/1/31097/broszuraHymnnowy.pdf

Link do spotu pt. „Biało-Czerwona, czyli jak czcić barwy narodowe” - https://youtu.be/LfDv3yi5IrM

linki do miniprzewodnika do czytania - pobierz plik.

Nabór do służby Październik 2017

Aktualne informacje na temat poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego zamieszczone są poniżej:

Nabór do służby KP PSP Będzin

Informacje w sprawie postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać także w KP PSP w Będzinie, tel. (32) 294-45-58. Przewodniczącym Komisji do przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w KP PSP w Będzinie jest
kpt. mgr inż. Krystian Biesiadecki.

Wyniki poszczególnych etapów znajdują się poniżej:

Wyciąg z protokołu nr 1 z dnia 27 października 2017 roku.

Wyciąg z protokołu nr 2 z dnia 30 października 2017 roku.

Wyciąg z protokołu nr 3 z dnia 7 listopada 2017 roku.

Wyciąg z protokołu nr 4 z dnia 8 listopada 2017 roku.

Wyciąg z protokołu nr 5 z dnia 9 listopada 2017 roku.

Wyciąg z protokołu nr 6 z dnia 22 listopada 2017 roku.

Nabór do służby

Aktualne informacje na temat poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego zamieszczone są poniżej:

Informacja o zakończeniu I ETAPU

Wyciąg z protokołu nr 1 z dnia 6 września 2017 roku z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby
na stanowisko stażysta (docelowo ratownik) w KP PSP Będzin

Informacja o zakończeniu II ETAPU Część I (w KP PSP Będzin)

Wyciąg z protokołu nr 2 z dnia 11 września 2017 roku z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby
na stanowisko stażysta (docelowo ratownik) w KP PSP Będzin

Informacja o zakończeniu II ETAPU Część II (na terenie Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 58/64)

Wyciąg z protokołu nr 3 z dnia 13 września 2017 roku z przeprowadzenia prób sprawności w ramach II Części II ETAPU.

Informacja o zakończeniu III ETAPU

Wyciąg z protokołu nr 4 z dnia 14 września 2017 roku sporządzanego po przeprowadzeniu III ETAPU.

Informacja o zakończeniu IV ETAPU

Wyciąg z protokołu nr 5 z dnia 15 września 2017 roku sporządzanego po przeprowadzeniu IV ETAPU.

Informacja o zakończeniu VI ETAPU

Wyciąg z protokołu nr 6 z dnia 21 września 2017 roku z przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w ramach VI ETAPU.

 Informujemy, że postępowanie kwalifikacyjne zostało zakończone.

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM 

Komendant Powiatowy  Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Jednostce
Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie

Liczba stanowisk i wymiar etatu: 3/1
Stanowisko proponowane: stażysta w służbie przygotowawczej.
Stanowisko docelowe (etatowe): starszy ratownik
System pełnienia służby: zmianowy
Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, 42-500 Będzinie, ul. Modrzejowska 74

INFORMACJE DLA KANDYDATA

Postępowanie będzie przeprowadzone wg terminarza:

 • 21.08.2017 r. – ogłoszenie naboru,
 • 31.08.2017 r. – zakończenie przyjmowania dokumentów,
 • 08.09.2017 r. – opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych do testu sprawności fizycznej,
 • 11.09.2017 r. – test sprawności fizycznej (próba wydolnościowa – „Harvard Step-Up Test”, próba sprawnościowa – podciąganie na drążku) – na terenie KP PSP Będzin,
 • 12.09.2017 r. – test sprawności fizycznej (próba sprawnościowa – bieg na 1000 m i 50 m) – na terenie Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 58/64,
 • 14.09.2017 r. – sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) – na terenie KP PSP Będzin,
 • 15.09.2017 r. – sprawdzian z pływania (50 m) – basen w Będzinie przy ul. Siemońskiej 13,
 • 18.09.2017 r. – opublikowanie listy osób, które zaliczyły test sprawności fizycznej i tym samym przechodzących do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego,
 • 20.09.2017 r. – test wiedzy, który odbędzie się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach,
 • 21.09.2017 r. –  rozmowa kwalifikacyjna,
 • 28.09.2017 r. – wyłonienie najlepszych kandydatów do skierowania na badania lekarskie w celu stwierdzenia zdolności do służby.

Uwaga:

Godziny rozpoczęcia poszczególnych etapów zostaną podane przy publikacji list kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów.
Zastrzega się zmianę terminów poszczególnych etapów postępowania w przypadku nieprzewidzianych okoliczności (np. warunki atmosferyczne, akcja ratowniczo – gaśnicza, itp.)
Ewentualna zmiana terminu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: 
http://bip.bedzin.katowice.kwpsp.gov.pl/384.html oraz na stronie internetowej Komendy: http://kppspbedzin.pl/index.php/nabor-do-sluzby/a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy.

Zakres podstawowych zadań na proponowanym stanowisku:

 • udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeniach,
 • kierowanie pojazdami, obsługa, konserwacja i utrzymanie pojazdów oraz sprzętu i wyposażenia, ratowniczo –  gaśniczego we  właściwym stanie technicznym,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych,
 • utrzymanie wymaganej sprawności fizycznej oraz dyspozycyjności.

Wymagania stawiane kandydatom do służby w Państwowej Straży Pożarnej:

Określone w art. 28 ust. 1 i 34 ust 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 2017 poz. 1204) tj.:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.

Po przejściu postępowania kwalifikacyjnego kandydat do przyjęcia do służby przygotowawczej musi spełniać warunek określony w art. 34 ust 4 cytowanej wyżej ustawy tj. posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj.: odbyta zasadnicza służba wojskowa lub przeniesienie do rezerwy bez odbycia tej służby, bądź zwolnienie od obowiązku służby wojskowej (nie dotyczy kobiet).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

a)   Wymagania pożądane:

 • wykształcenie w zawodzie:  technik mechanik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik teleinformatyk,
 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • uprawnienia do napełniania zbiorników przenośnych w zakresie: gazy sprężone  (powietrze)  wydane przez  Urząd Dozoru Technicznego,
 • patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej lub  patent sternika motorowodnego,
 • uprawnienia SEP.

b)   Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (odręcznie podpisane z datą),
 • życiorys (dopuszcza się w formie CV, odręcznie podpisane z datą),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności w tym prawo jazdy,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych
 • do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (druk nr 1),
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (druk nr 1),
 • podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (druk nr 1),
 • podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (druk nr 1),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed przystąpieniem do testu (druk nr 2).

Uwaga: koszty ewentualnych badań i wystawienia zaświadczenia pokrywa kandydat.

Informacje dodatkowe :

 • na proponowanym stanowisku kandydat do przyjęcia do służby przygotowawczej, jako stażysta, otrzymuje wynagrodzenie netto około 2.100,00 zł,
 • kandydat do 3 miesięcy od przyjęcia do służby zostaje skierowany na szkolenie podstawowe w zawodzie strażak, które trwa około 7 miesięcy w tym częściowo w systemie skoszarowanym (pełne oddelegowanie do szkoły PSP lub ośrodka szkolenia PSP),

Uwaga: dokumenty, przy których znajduje się adnotacja  „Druk nr 1”  dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.bedzin.katowice.kwpsp.gov.pl/384.html oraz na stronie internetowej Komendy:
http://kppspbedzin.pl/index.php/nabor-do-sluzby w zakładce nabór do służby/ .

Podanie, życiorys oraz wymagane oświadczenia załączone do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym i czytelnym podpisem wraz z datą.

Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu oraz brak własnoręcznego podpisu i daty eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Składanie dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie formatu A4 opisanej imieniem  i nazwiskiem,  z dopiskiem: „Nabór do służby przygotowawczej w PSP system zmianowy” w Wydziale Operacyjnym Komendy Powiatowej PSP w Będzinie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 15 00 lub za pośrednictwem poczty na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, ul. Modrzejowska 74, 42-500 Będzin (liczy się data stempla pocztowego) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2017 r.  Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Przy składaniu dokumentów każdemu kandydatowi zostanie nadany numer identyfikacyjny, który będzie wykorzystany w ogłaszanych wynikach poszczególnych etapów naboru.

Oferty (aplikacje) nie spełniające kryteriów naboru oraz oferty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru i przyjęcia do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Będzinie, będą do odbioru w siedzibie Komendy do 1 miesiąca po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone po upływie 2 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji.

Rekrutację uznaje się za zakończoną w momencie ogłoszenia wyniku naboru (tj. informacji o wyłonionym w wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydacie do przyjęcia do służby) w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.bedzin.katowice.kwpsp.gov.pl/384.html, na stronie internetowej komendy http://kppspbedzin.pl/index.php/nabor-do-sluzby/ a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie komendy.

Postępowanie kwalifikacyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie przebiegało będzie etapowo. Po każdym z nich zamieszczona będzie lista zawierająca numery identyfikacyjne osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu, termin, godzina i miejsce przeprowadzenia kolejnej części składającej się na postępowanie kwalifikacyjne.

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek etapów postępowania kwalifikacyjnego lub w przypadku nieprzystąpienia kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego, wymienionych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.

Przed przystąpieniem do każdego etapu postępowania kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość (ze zdjęciem). 

ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

 

I ETAP

OCENA ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW

Ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym zgodnie z systemem punktowym stosowanym do oceny preferencji z tytułu posiadanego przez kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności wynikających z załącznika nr 1 do rozporządzenia MSWiA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w PSP (Dz.U. z 2016r. poz 30).

Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Będzinie przeprowadzi weryfikację złożonej przez kandydatów dokumentacji uwzględniając jej kompletność, stawiane wymagania oraz dokona oceny za pomocą punktów gratyfikacyjnych. Oferty kandydatów, które nie będą spełniały wymagań formalnych lub będą niekompletne zostaną wykluczone z postępowania rekrutacyjnego.
Wyniki po pierwszym etapie zostaną ogłoszone w dniu 08.09.2017 r. – sporządzona zostanie lista zawierająca numery identyfikacyjne osób zakwalifikowanych do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego tj. testu sprawności fizycznej.

Lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie KP PSP w Będzinie,  przy ul. Modrzejowskiej 74, 42-500 Będzin oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.bedzin.katowice.kwpsp.gov.pl/384.html, oraz na stronie internetowej komendy pod adresem http://kppspbedzin.pl/index.php/nabor-do-sluzby/ .

 

Możliwe do zdobycia punkty gratyfikacyjne za posiadane kwalifikacje i uprawnienia:

Lp. Kwalifikacje i uprawnienia

Punktacja

1

Wyszkolenie pożarnicze w PSP, ukończony kurs podstawowy

15 pkt

2

Wyszkolenie pożarnicze w PSP, ukończony kurs uzupełniający (podoficerski)

20 pkt

 3.

Wyszkolenie pożarnicze w PSP – ukończone szkolenie podstawowe w zawodzie strażak

20 pkt

 4.

Wyszkolenie pożarnicze w PSP, posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa

25 pkt

 5.

Wyszkolenie pożarnicze w PSP, posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa

30 pkt

6.

wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP+KPP

10 pkt

7.

wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP+KPP+RT

15 pkt

 8.

wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP+KPP+RT+RW

20 pkt

 9.

Wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, uzyskane w SGSP

15 pkt

 10.

Uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego,  o których mowa w art.10 ustawy z dnia 08 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.757 ze zmianami)

15 pkt

11.

prawo jazdy kat. C lub CE

10 pkt

12.

prawo jazdy kat. CE i DE

15 pkt

13.

inne kwalifikacje lub uprawnienia wymienione w wymaganiach pożądanych tj:
 • wykształcenie w zawodzie:  technik mechanik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik teleinformatyk (po 5 pkt),
 • uprawnienia do napełniania zbiorników przenośnych w zakresie: gazy sprężone  (powietrze)  wydane  przez Urząd Dozoru Technicznego (5 pkt),
 • patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej lub patent sternika motorowodnego (5 pkt),
 • uprawnienia SEP (5 pkt).

max 15 pkt

 

Wyjaśnienia użytych skrótów:

PSP – Państwowa Straż Pożarna

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna

SP – Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP,

KPP – Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,

RT – Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP,

RW – Szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach,

SGSP – Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

Wyjaśnienie sposobu liczenia punktów:

 • za kwalifikacje wymienione w punktach powyższej tabeli od 1 do 8, przyznaje się punkty tylko
 • z jednego tytułu z wyższą wartością punktową.
 • w przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt. 6-8 oraz w pkt 9 i 10, punkty sumuje się, z zastrzeżeniem, ze jeżeli ich suma jest większa niż 30, to przyjmuje się 30 punktów.

Za udokumentowane wykształcenie, kwalifikacje oraz uprawnienia, można otrzymać maksymalnie 60 punktów.

II ETAP

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Test sprawności fizycznej składający się z próby wydolnościowej i prób sprawnościowych przeprowadzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do ww. rozporządzenia i na podstawie załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 261, poz 2191 ze zmianami).

Podaje się do wiadomości, że przyjmuje się podział testów sprawności fizycznej z uwzględnieniem płci (bez zastosowania punktów preferencyjnych ze względu na wiek).

CZĘŚĆ I

Próba wydolnościowa tj. zmodyfikowana metoda Harwardzka („Harvard Step-Up Test”) oraz podciąganie na drążku- miejsce wykonania: siedziba Komendy Powiatowej PSP w Będzinie, przy ul Modrzejowskiej 74 w dniu 11.09.2017 r. Dokładna godzina zostanie określona przy publikacji listy kandydatów zakwalifikowanych do tego etapu.

Opis próby wydolnościowej:

Wyposażenie:         – stopień o wysokości 40 cm (dla mężczyzn) lub 30 cm (dla kobiet),

                                – stoper,

                                – metronom.

Wykonanie próby :   – badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym,

                                 - metronom ustawia się na 120 uderzeń na minutę,

                      – czas trwania pełnego ćwiczenia 5 minut – mężczyźni / 4 minuty – kobiety.

W ciągu podanego czasu badany wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu jednej minuty. Na hasło „raz” (pierwszy takt metronomu) badany stawia lewą stopę na stopniu, na hasło „dwa” (drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej na stopień – przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowym, na hasło „trzy” (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło „cztery” (czwarty takt metronomu) dostawia prawą stopę do stopy lewej na podłodze, przyjmując postawę zasadniczą. Czas trwania całego cyklu wynosi dwie sekundy. Po zakończeniu pełnego ćwiczenia kandydat siada na krześle, a osoba prowadząca badania wykonuje następujące czynności – bada częstość tętna począwszy od 1 minuty
po zakończeniu próby do 1 minuta 30 sekund, następnie od 2 minut do 2 minut 30 sekund oraz od 4 minut do 4 minut 30 sekund (3 pomiary, każdy przez 30 sekund).

Wskaźnik sprawności – FI oblicza się wg następującego wzoru:

FI = Czas pracy w sekundach x 100 / 2 x suma trzech pomiarów tętna

Wydolnościowy wskaźnik próby harwardzkiej – ocena punktowa.

Ćwiczenie uznaje się za zaliczone w przypadku osiągnięcia wskaźnika na poziomie minimum 80.

W przypadku nieosiągnięcia minimalnego wskaźnika wydolności kandydata nie dopuszcza się do prób sprawnościowych.

CZĘŚĆ II – Próba sprawnościowa

Bieg na 50  i 1000 m odbędzie się na terenie Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 58/64 w dniu 12.09.2017 r. Dokładna godzina zostanie określona przy publikacji listy kandydatów zakwalifikowanych do tego etapu. 

Próbę sprawnościową przeprowadza się w ubiorze sportowym, w obuwiu bez kolców. Próba sprawnościowa składa się z trzech konkurencji sprawnościowych zróżnicowanych ze względu na płeć kandydata. Nie stosuje się punktów preferencyjnych z tytułu wieku. Każdy kandydat ma prawo do dwukrotnego odbycia próby z każdej z konkurencji. Do drugiej próby kandydat może przystąpić po ukończeniu przez wszystkich kandydatów danej konkurencji. Zalicza się wynik korzystniejszy.

 1. Bieg na 50 m w czasie nie dłuższym niż:
 • 6,90 sekundy – dla mężczyzn,
 • 7,70 sekundy  – dla kobiet.

Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu. Na donośny sygnał „startera” rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstart powoduje powtórzenie startu (każdy kandydat może spowodować tylko jeden falstart, kolejny dyskwalifikuje kandydata z biegu).

2. Bieg na 1000 m w czasie nie dłuższym niż:

 • 3 minuty 29 sekund – dla mężczyzn,
 • 3 minuty 40 sekund – dla kobiet.

Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niską lub stojącą) przed linią startu. Na donośny sygnał „startera” rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstart powoduje powtórzenie startu (każdy kandydat może spowodować tylko jeden falstart, kolejny dyskwalifikuje kandydata z biegu).

3. Podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej).

Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) – ramiona wyprostowane i pozostaje w bezruchu. Na znak oceniającego ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia ewolucję.

Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia. Kandydat musi wykonać min:

 • dla mężczyzn – 12 powtórzeń,
 • dla kobiet – 8 powtórzeń.

Nie wykonanie któregokolwiek z ćwiczeń ww. prób sprawnościowych we wskazanych ilościach lub czasie oznacza nie zaliczenie próby sprawnościowej i eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Lista zawierająca nr identyfikacyjne osób, które zaliczyły test sprawności fizycznej zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie KP PSP w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej 74 oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.bedzin.katowice.kwpsp.gov.pl/384.html, oraz na stronie Komendy http://kppspbedzin.pl/index.php/nabor-do-sluzby/.

 

III ETAP

SPRAWDZIAN LĘKU WYSOKOŚCI (AKROFOBIA)

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z testu wydolnościowego i testu sprawności fizycznej zostaną poddane próbie wysokościowej na placu wewnętrznym KP PSP  w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej 74, w dniu 14.09.2017 r. Dokładna godzina zostanie określona przy publikacji listy kandydatów zakwalifikowanych do tego etapu. Sprawdzian lęku wysokości polega na wejściu i zejściu po drabinie mechanicznej (przy asekuracji), nachylonej pod kątem 75°, na wysokość 20 metrów. Kandydat ma prawo do jednej próby wejścia. Próbę wysokościową ocenia się dychotomicznie (zaliczony / niezaliczony).

Kandydat, który nie zaliczy próby wysokościowej zostaje wyeliminowany z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci o wynikach próby wysokościowej zostaną poinformowani po zakończonej próbie przez Przewodniczącego Komisji.

Lista zawierająca nr identyfikacyjne osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu zostanie wywieszona po zakończeniu próby wysokościowej  na tablicy ogłoszeń w siedzibie KP PSP w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej 74 oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.bedzin.katowice.kwpsp.gov.pl/384.html, oraz na stronie Komendy http://kppspbedzin.pl/index.php/nabor-do-sluzby/.

 

IV ETAP

SPRAWDZIAN Z PŁYWANIA

Sprawdzian z pływania odbędzie się w tym samym dniu 15.09.2017 r. i przeprowadzony zostanie na basenie w Będzinie przy ul. Siemońskiej 13. Dokładna godzina zostanie określona przy publikacji listy kandydatów zakwalifikowanych do tego etapu.

Sprawdzian z pływania uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął 50 m dowolnym stylem w czasie nie dłuższym niż 60 sekund.

Sprawdzian z pływania ocenia się dychotomicznie (zaliczony/niezaliczony).

Kandydat, który nie zaliczy sprawdzianu z pływania zostaje wyeliminowany z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Lista zawierająca nr identyfikacyjne osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu zostanie wywieszona po zakończeniu próby wysokościowej  na tablicy ogłoszeń w siedzibie KP PSP w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej 74 oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.bedzin.katowice.kwpsp.gov.pl/384.html, oraz na stronie internetowej Komendy pod adresem http://kppspbedzin.pl/index.php/nabor-do-sluzby/.

 

V ETAP

TEST WIEDZY

Test wiedzy  odbędzie się  w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach ul. Wita Stwosza 36 w dniu 20.09.2017 r. Dokładna godzina zostanie określona przy publikacji listy kandydatów zakwalifikowanych do tego etapu.

Test wiedzy jednokrotnego wyboru składa się z 20 pytań z zakresu wiedzy ogólnej, funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz z zakresu wykonywanych obowiązków na stanowisku, na które prowadzony jest nabór. Test trwa 25 minut. Za poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi kandydatowi nie przyznaje się punktu.

Pozytywny wynik z testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 11 punktów.

Kandydat może być wykluczony z udziału w teście jeżeli :

 • korzysta z pomocy innych osób,
 • posługuje się urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji lub korzysta z materiałów pomocniczych,
 • zakłóca przebieg testu w inny niż określone powyżej sposoby.

Jeżeli kandydat nie przystąpi do testu wiedzy w określonym terminie zostaje wyeliminowany z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Lista zawierająca nr identyfikacyjne osób, które zaliczyły test wiedzy i zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie KP PSP w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej 74 oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.bedzin.katowice.kwpsp.gov.pl/384.html, oraz na stronie internetowej Komendy http://kppspbedzin.pl/index.php/nabor-do-sluzby/.

 

VI ETAP

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Będzinie  przy ul. Modrzejowskiej 74., w dniu 21.09.2017 r. Rozmowę przeprowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Będzinie.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlegać będzie w szczególności :

 • umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie,
 • motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy.

Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 26 punktów ustalonych na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Sposób oceny powyższych kryteriów został określony w § 12 ust. 2-4 rozporządzenia MSWiA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2016 r. poz.30).

Wyniki z postępowania kwalifikacyjnego stanowiące informację zawierającą numery identyfikacyjne osób z  liczbą punktów, po zakończeniu postępowania zostaną zamieszczone na tablicy po ogłoszeń w siedzibie KP PSP w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej 74, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.bedzin.katowice.kwpsp.gov.pl/384.html, oraz na stronie internetowej Komendy http://kppspbedzin.pl/index.php/nabor-do-sluzby/ najpóźniej w dniu 28.09.2017 r.

 

VII ETAP 

USTALENIE ZDOLNOŚCI PSYCHICZNEJ I FIZYCZNEJ DO PEŁNIENIA SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 

Na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej zostanie skierowanych trzech kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.

W przypadku, gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie jest kierowany kolejny kandydat z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, o czym zostanie powiadomiony telefonicznie.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Kandydat ma prawo wglądu wyłącznie do swojej dokumentacji z postępowania kwalifikacyjnego w siedzibie KP PSP w Będzinie, ul. Modrzejowska 74.

Kandydat może wnieść do Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej pisemne uwagi do przebiegu postępowania kwalifikacyjnego lub do wyników uzyskanych w danym etapie, niezwłocznie po jego zakończeniu, nie później jednak niż w dniu następnym od dnia podania ich do wiadomości. Komisja rozpatruje uwagi kandydata w terminie jednego dnia roboczego od dnia otrzymania pisemnych uwag. Informację o sposobie rozpatrzenia uwag kandydat zobowiązany jest odebrać osobiście w terminie wskazanym powyżej.

Informacje w sprawie postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać także w KP PSP w Będzinie, tel. (32) 294-45-58. Przewodniczącym Komisji do przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w KP PSP w Będzinie jest kpt. mgr inż. Krystian Biesiadecki.

Dokumenty do pobrania:

KP Będzin druk nr 1
KP Będzin druk nr 2

Pomoc dzieciom poległych strażaków z Białegostoku

       Koleżanki i Koledzy! Straciliśmy podczas służby w Białymstoku dwóch odważnych strażaków. Osierocili oni dwójkę małych dzieci. Fundacja Dorastaj z Nami prowadzi zbiórkę na rzecz ich rodzin. Darowiznę można przekazać poprzez stronę internetową Fundacji lub bezpośrednio wpłacając na konto nr: 29 1030 1508 0000 0008 1545 4006 z dopiskiem „Białystok”. Dziękujemy za każdą wpłatę.
Link do strony akcji:
https://dorastajznami.org/pomoz_dzieciom_strazakow_z_bialegostoku/