Bezpieczne Ferie w powiecie będzińskim

      W roku 2018 strażacy Komendy Powiatowej PSP w Będzinie po raz kolejny aktywnie włączyli się w akcję „Bezpieczne Ferie”.
W trakcie tego okresu kilkukrotnie wzięliśmy udział w prelekcjach połączonych z pokazami dla dzieci i młodzieży z terenu naszego powiatu. Za każdym razem tematyka zajęć obejmowała zagadnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie zimowym, bezpieczeństwa w życiu codziennym oraz zagrożeń związanych z powstawaniem pożarów i występowaniem tlenku węgla. W trakcie pokazów strażacy zaprezentowali sprzęt, którym dysponują oraz pokazali podstawowe zasady udzielania pomocy osobom, które znalazły się w stanie zagrożenia życia.

Zajęcia prowadzone były m.in. w:
- Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Będzinie,
- Liceach Ogólnokształcących w Będzinie,
- na terenie Centrum Sportowo Konferencyjnego „Sportowa Dolina” w Będzinie, w którym ferie spędzali młodzi piłkarze,
- Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czeladzi, w którym ferie spędzali harcerze.

Łącznie we wszystkich przedsięwzięciach wzięło udział ponad 250 osób.

Pożar stajni

10.01.2018, godz. 21.17, Najdziszów, ul. Topolowa

   Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Będzinie przyjęło zgłoszenie z informacją o pożarze stodoły, w środku której przebywają konie. Przybyłe na miejsce zastępy zastały drewniany budynek stajni o wymiarach 12 x 8 x 4 m oraz zaparkowany przed budynkiem samochód osobowy w całości objęte pożarem. Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej w pierwszej fazie polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, sprawdzeniu poprawności odłączenia energii elektrycznej do budynku, podaniu dwóch prądów gaśniczych w natarciu na płonący obiekt oraz jednego prądu wody na palący się samochód.  W trakcie rozmowy z właścicielem KDR ustalił, że w stajni znajduje się koń, a mężczyzna podczas ratowania pozostałych zwierząt doznał poparzeń dłoni. Poszkodowanemu udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy, na miejsce zadysponowano zespół ratownictwa medycznego.  Ze względu na intensywny rozwój pożaru dotarcie w pierwszej fazie działań do zwierzęcia w obiekcie było niemożliwe. Z uwagi na brak zaopatrzenia wodnego KDR poprosił o zadysponowanie dodatkowych ciężkich samochodów gaśniczych.  Przybyły na miejsce Powiatowy Lekarz Weterynarii przebadał zwierzęta ewakuowane ze stajni (koń i pies), nie stwierdzając u nich obrażeń. Ratownicy w trakcie prowadzenia działań gaśniczych zlokalizowali  w budynku częściowo nadpalone zwłoki konia. Dalsze działania JOP polegały na dokonaniu niezbędnych prac rozbiórkowych polegających na usunięciu odeskowania ścian budynku i wydobyciu na zewnątrz 20 balotów słomy i siana, które dogaszono dwoma prądami wody. Po ugaszeniu pożaru dokładnie sprawdzono pogorzelisko oraz teren przyległy nie stwierdzając zagrożenia. W wyniku pożaru spaleniu uległ drewniany budynek stajni, samochód osobowy Audi, nagromadzone w stajni baloty siana i słomy oraz sprzęt gospodarczy.  W działaniach uczestniczył zastęp Posterunku  Siewierz, trzy zastępy z Jednostki ratowniczo – Gaśniczej w Będzinie, dziesięć  zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu, Zespół Ratownictwa Medycznego, patrol Policji oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Pożar budynku jednorodzinnego

11.11.2017, godzina 23:25, Góra Siewierska, ul. Miedziana

Stanowisko Kierowania przyjęło zgłoszenie z informacją o pożarze budynku jednorodzinnego. Dyżurni SKKP nakazali lokatorom opuścić budynek, jednocześnie o zdarzeniu  poinformowano Pogotowie Energetyczne oraz Policje. Przybyły na miejsce zastęp JOP zastał rozwinięty pożar poddasza oraz dachu budynku jednorodzinnego.  Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, sprawdzeniu poprawności odłączenia mediów oraz podaniu jednego prądu wody w natarciu na palący się dach. Po dojeździe na miejsce kolejnych JOP podano dwa kolejne prądy wody, udzielono KPP poszkodowanemu właścicielowi domu oraz przystąpiono do ewakuacji z budynku zagrożonego mienia. Po ugaszeniu pożaru i wykonaniu niezbędnych prac rozbiórkowych pokrycia dachowego oraz drewnianej konstrukcji dachu budynek został przewietrzony i sprawdzony za pomocą kamery termowizyjnej oraz sprzętu pomiarowego. Strop budynku został zabezpieczony plandekami, ewakuowane mienie zabezpieczono za pomocą foli ochronnej. W wyniku pożaru u zniszczeniu uległa drewniana konstrukcja dachu krytego dachówką, częściowemu zarwaniu uległ strop pomiędzy parterem, a poddaszem budynku. Podczas zdarzenia na skutek intensywnych opadów deszczu uszkodzeniu uległa część wyposażenia budynku. W działaniach uczestniczyło siedem zastępów PSP, pięć zastępów OSP, Zespół Ratownictwa Medycznego, patrol Policji oraz Pogotowie Energetyczne.

Usuwanie skutków „Orkanu Grzegorz”

     W dniach 29-30 października na terenie powiatu będzińskiego odnotowano 46 interwencji związanych z gwałtownymi podmuchami wiatru.

W ich wyniku uszkodzeniu uległy częściowo poszycia i elementy obróbki dachowej 7 budynków, bariera dźwiękochłonna, baner reklamowy oraz w dwóch przypadkach ogrodzenia prywatnych posesji. Łamiące się pod naporem wiatru drzewa i konary uszkodziły ponadto dwa samochody osobowe. 

Łączne straty oszacowano na  około 145 tys. złotych.
W zdarzeniach związanych z warunkami asmosferycznymi nie odnotowano ofiar śmiertelnych oraz nikt nie odniósł obrażeń.

W działaniach, które wspierali m.in. funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, pracownicy Pogotowia Energetycznego oraz Zarządzania Kryzysowego poszczególnych gmin uczestniczyło 65 zastępów oraz 283 ratowników PSP i OSP.

Skutki silnych podmuchów wiatru w powiecie będzińskim

    W dniach 5-7 października strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz druhny i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych usuwali skutki gwałtownych podmuchów wiatru, które wystąpiły na terenie powiatu będzińskiego.

W związku z wystąpieniem orkanu „Ksawery” w powiecie będzińskim odnotowano łącznie 90 interwencji związanych z występowaniem przedmiotowego zjawiska (89 miejscowych zagrożeń i 1 pożar). W ich wyniku żadna osoba nie odniosła obrażeń, nie odnotowano również ofiar śmiertelnych.

Uszkodzeniu uległo pokrycie dachowe 5 budynków (3 mieszkalne, jeden gospodarczy oraz jeden gospodarczy z wydzieloną częścią mieszkalną) oraz dwa garaże typu „blaszak”. Ponadto uszkodzonych poprzez spadające konary i gałęzie zostało 11 samochodów osobowych.  Łączne straty oszacowano na  około 70 tys. złotych.

W działaniach uczestniczyły 104 zastępy oraz 450 ratowników PSP i OSP. W interwencjach pomagała Policja, Straż Miejska, Pogotowie Energetyczne oraz pracownicy Zarządzania Kryzysowego poszczególnych gmin.