Bezpieczne Ferie w powiecie będzińskim

      W roku 2018 strażacy Komendy Powiatowej PSP w Będzinie po raz kolejny aktywnie włączyli się w akcję „Bezpieczne Ferie”.
W trakcie tego okresu kilkukrotnie wzięliśmy udział w prelekcjach połączonych z pokazami dla dzieci i młodzieży z terenu naszego powiatu. Za każdym razem tematyka zajęć obejmowała zagadnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie zimowym, bezpieczeństwa w życiu codziennym oraz zagrożeń związanych z powstawaniem pożarów i występowaniem tlenku węgla. W trakcie pokazów strażacy zaprezentowali sprzęt, którym dysponują oraz pokazali podstawowe zasady udzielania pomocy osobom, które znalazły się w stanie zagrożenia życia.

Zajęcia prowadzone były m.in. w:
- Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Będzinie,
- Liceach Ogólnokształcących w Będzinie,
- na terenie Centrum Sportowo Konferencyjnego „Sportowa Dolina” w Będzinie, w którym ferie spędzali młodzi piłkarze,
- Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czeladzi, w którym ferie spędzali harcerze.

Łącznie we wszystkich przedsięwzięciach wzięło udział ponad 250 osób.