Nabór do służby

    Komendant Powiatowy PSP w Będzinie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Załączniki:

OŚWIADCZENIE_zał_1

OŚWIADCZENIE_zał_2

ZAŚWIADCZENIE_zał_3

OŚWIADCZENIE_zał_4

Aktualizacja:

        W związku z wejściem w życie nowych przepisów prawnych dot. ochrony danych osobowych zmianę uległa podstawa prawna zgody na przetwarzanie powyższych danych. Osoby, które dostarczyły oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych przed terminem wejścia w życie powyższych przepisów uaktualnią swoją zgodę
w trakcie trwania procesu rekrutacyjnego.

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW:

Protokół 1

Protokół 2

Protokół 3

Protokół 4

Protokół 5

Patriotyczne uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

JE Ks. Bp Grzegorz Kaszak, biskup Diecezji Sosnowieckiej
oraz
Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca

mają zaszczyt zaprosić

Szanowne Druhny i Druhów Strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej 
z terenu Diecezji Sosnowieckiej

na patriotyczne uroczystości
z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

połączone

z obchodami 19 rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II do Sosnowca,

które odbędą się

w sobotę 16 czerwca 2018 roku na sosnowieckim Placu Papieskim

program uroczystości przedstawia się następująco:

16:15 – zbiórka strażaków na Placu Papieskim

17:00 – uroczysta Msza św. Koncelebrowana w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem JE Ks. Bp. Grzegorza Kaszaka

18:00 – próba pobicia rekordu Guinnessa w niesieniu narodowej flagi przez jak największą liczbę osób, rekonstrukcja historyczna oraz wspólny śpiew pieśni patriotycznych

20:30 - koncert zespołu muzycznego pod batutą Piotra Rubika, który wykona najnowszy utwór tego kompozytora z tekstem Zbigniewa Książka, zatytułowany „Kantata Polska. Pieśni o Niepodległości”

Sztafeta Niepodległości 17 czerwca 2018 r.

Sztafeta Niepodległości organizowana przez Kurię diecezjalną w Sosnowcu

       Wśród wielu wydarzeń patriotycznych w naszej diecezji szczególne miejsce zajmuje Sztafeta Niepodległości – otwarte dla wszystkich wydarzenie biegowe, upamiętniające ważne miejsca pamięci historycznej regionu. Całość rozpocznie Msza św., którą Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak odprawi 17 czerwca na cmentarzu w Bydlinie, obok mogiły legionistów poległych w bitwie pod Krzywopłotami.

Sztafeta przebiegnie podzieloną na odcinki trasą liczącą ok. 60 kilometrów przez 20 miejscowości. Zatrzyma się obok ważnych miejsc upamiętniających wydarzenia z naszej historii. Meta znajdzie się na jaworznickim rynku.

Dzięki wsparciu mecenasa obchodów 100-lecia niepodległości w diecezji, firmy Tauron, udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma koszulkę i pamiątkowy medal.

Sztafeta nie ma charakteru rywalizacji sportowej – bieg będzie wspólny, a dodatkowo wyznaczone zostaną odcinki rodzinne, w które włączyć będą mogli się wszyscy chętni, nawet ci ze słabszą kondycją. Ideą jest, by bieg ten połączył osoby w każdym wieku różnych zawodów i stanów, promował patriotyzm, pamięć historyczną i aktywność fizyczną!

Serdecznie zapraszamy do wyboru odcinka i rejestracji,
która już od 1 maja możliwa będzie na stronie www.sztafetadiecezjalna.pl

Na stronie znaleźć będzie można także regulamin biegu i szczegółowe informacje.

odcinki sztafety:

01. Bydlin, Kaplica ul. Zawadka (8.00) – Klucze, Urząd Gminy (9.30) – 11km
02. Klucze, Urząd Gminy (9:35) – Klucze, Kościół ul. Olkuska 79 (9:50) – 1km (odcinek rekreacyjny-rodzinny)
03. Klucze, Kościół ul. Olkuska 79 (10:00) – Bogucin Mały, Świetlica (10:45) – 2,5km
04. Bogucin Mały, Świetlica (10:45) – Olkusz, ul. Szkolna (11:15) – 3,7km
05. Olkusz, ul. Szkolna (11:15) – Olkusz, Rynek (11:30) – 0,4km (odcinek rekreacyjny-rodzinny)
06. Olkusz, Rynek (11:30) – Olkusz, Kopalnia Pomorzany (12:15) – 5,9km
07. Olkusz, Kopalnia Pomorzany (12:15) – Bolesław, Remiza OSP (12:30) – 2km
08. Bolesław, Remiza OSP (12:30) – Bolesław, Pomnik Wolności (12:40) – 0,4km
09. Bolesław, Pomnik Wolności (12:45) – Podlipie, przystanek autobusowy I (13:05) – 2,4km
10. Podlipie, przystanek autobusowy I (13:05) – Sławków, ul. Walcownia – pomnik (13.30) – 3,3km
11. Sławków, ul. Walcownia – pomnik (13:45) – Sosnowiec, skrzyżowanie: Kolonia Cieśle/Kolonia Wągródka (15:30) – 10,7km
12. Sosnowiec, skrzyżowanie: Kolonia Cieśle/Kolonia Wągródka (15:30) – Sosnowiec, ul. Krakowska (16:15) – 3,5km
13. Sosnowiec, ul. Krakowska (16:15) – Jaworzno, Rynek Główny (17:45) – 11,5km

Źródło : diecezja.sosnowiec.pl

Dzień Strażaka 2018

       21 maja br. o godzinie 10:30 na placu Komendy Powiatowej PSP w Będzinie odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka.

           W uroczystości udział wzięli m.in.:
Waldemar Andzel – Poseł na Sejm RP;
st. bryg. Jacek Kleszczewski – Śląski Komendant Wojewódzki PSP;
Arkadiusz Watoła – Starosta Będziński, Sebastian Szaleniec – Wicestarosta Będzińśki;
Przedstawiciele władz samorządowych;
Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP sąsiednich Komend oraz Komendanci pozostałych służb;
Prezesi, dyrektorzy i kierownicy zaprzyjaźnionych instytucji i zakładów;
Funkcjonariusze KP PSP w Będzinie wraz z rodzinami;
Prezesi i Komendanci Gminni Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu w asyście pocztów sztandarowych;
Emeryci Komendy Powiatowej PSP w Będzinie.

     Uroczystość rozpoczęło złożenie przez Dowódcę JRG Będzin mł. bryg. Marka Sadowskiego meldunku Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP st. bryg. Jackowi Kleszczewskiemu.
Po podniesieniu flagi państwowej i wysłuchaniu hymnu, głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Będzinie st. bryg. Adam Wilk, który przywitał zebranych gości i uczestników uroczystości. Komendant przedstawił najważniejsze wydarzenia minionego roku oraz podziękował funkcjonariuszom za ofiarność i zaangażowanie podczas działań ratowniczo – gaśniczych. Skierował również słowa podziękowania dla władz samorządowych oraz instytucji i osób, które wspierały działalność Komendy Powiatowej PSP w Będzinie.

W dalszej części uroczystości przystąpiono do wręczenia odznaczeń, dyplomów i awansów na wyższe stopnie służbowe.

Medalem Srebrnym i Brązowym „Za długoletnią Służbę” Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oznaczył 3 funkcjonariuszy.

Brązową odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymało dwóch funkcjonariuszy.

Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej „Za szczególne zaangażowanie  w działaniach ratowniczo – gaśniczych” otrzymał Z-ca Dowódcy JRG Będzin.

Awanse na wyższe stopnie otrzymali:

Do stopnia starszego kapitana awansowanych zostało 4 funkcjonariuszy.

Do stopnia aspiranta awansowanych zostało 4 funkcjonariuszy.

Do stopnia ogniomistrza awansowanych zostało 7 funkcjonariuszy.

Do stopnia młodszego ogniomistrza awansowanych zostało 2 funkcjonariuszy.

 Do stopnia starszego sekcyjnego awansowanych zostało 8 funkcjonariuszy.

Dla dziesięciu szczególnie wyróżniających się na rzecz ochrony przeciwpożarowej funkcjonariuszy, Starosta Będziński ufundował nagrody pieniężne oraz wręczył listy gratulacyjne.

W podziękowaniu za dotychczasową współpracę pamiątkową statuetką Komendant Powiatowy PSP w Będzinie st. bryg. Adam Wilk uhonorował osoby, które w sposób szczególny przyczyniły się do realizacji szeregu przedsięwzięć na rzecz naszej komendy i ochrony przeciwpożarowej.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy dziękowali będzińskim strażakom za trud, poświęcenie i włożoną pracę zarówno w ramach działalności ratowniczej, ale również szeroko rozumianej prewencji społecznej, która przyczynia się do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na terenie powiatu.