Napisz do nas na:
komenda@bedzin.kppsp.gov.pl

ul. Modrzejowska 74
42-500 Będzin

Zadzwoń do nas:
+48 32 267 50 31 do 33

Witamy w serwisie internetowym

 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Będzinie

 

       Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną. Znajdą tutaj Państwo informacje o szerokim zakresie działalności ratowniczo – gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej powiatu będzińskiego, jej historii, dniu codziennym, strukturze i sposobie funkcjonowania. Publikujemy tutaj aktualności z Komendy, a także opis wybranych interwencji i wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego Powiatu, dane statystyczne, a także szereg innych ciekawych i ważnych porad, ostrzeżeń i informacji.

Pożar na skupie złomu

05.12.2018, godz. 13:03, Wojkowice, ul. Sucharskiego

Stanowisko Kierowania przyjęło zgłoszenie  z informacją o pożarze kontenerów na terenie skupu złomu. W pierwszym rzucie na miejsce zadysponowano trzy zastępy JRG Będzin oraz trzy zastępy OSP.

Podczas dojazdu zastępów JOP z uwagi na duże zadymienie widoczne ze znacznej odległości D-ca JRG Będzin poprosił o zadysponowanie na miejsce dodatkowych SiŚ i postawienie w stan gotowości plutonów gaśniczych. Po dojeździe na miejsce JOP KDR zastał rozwinięty pożar zbiorników o pojemności 1m3 wypełnionych w różnym stopniu nieznaną cieczą - z uwagi na silne zadymienie, bardzo wysoką temperaturę oraz powiększające się rozlewisko palącej się cieczy, KDR podjął decyzję o podaniu dwóch prądów piany ciężkiej w obronie na część socjalną oraz nie objętą pożarem część składowiska. Po przybyciu dodatkowych SiS dokonano podziału terenu prowadzonych działań na dwa odcinki bojowe oraz wyznaczono Punkt Przyjęcia SiŚ. Przydzielono następujące zadania: OB I - jeden prąd w obronie budynku biurowo - socjalnego, drugi prąd w natarciu na front pożaru, OB II - podanie dwóch kolejnych prądów piany ciężkiej w obronie budynku rozdzielni sieciowej 15kV oraz na wypływającą z terenu zakładu płonącą maź, przeprowadzenie rozpoznania i zaopatrzenia wodnego. W trakcie prowadzonych działań stwierdzono, że nad środkiem placu objętego pożarem przebiega napowietrzna linia SN 20kV, która stanowiła zagrożenie dla ratowników. Do czasu odłączenia napięcia przez Pogotowie Energetyczne ratowników wycofano ze strefy zagrożenia i przerwano działania gaśnicze. Po potwierdzeniu odłączenia zasilania w energię elektryczną terenu zakładu przystąpiono do działań gaśniczych w natarciu na palące się wiaty magazynowe, wózek widłowy oraz zaparkowany w pobliżu samochód osobowy.  Po ustąpieniu silnego zadymienia ratownicy prowadzący działania w natarciu zlokalizowali zbiornik wolno stojący o objętości około 20m3 wypełniony w 1/3 cieczą niewiadomego pochodzenia, która nie paliła się, w jego pobliżu składowane były również inne metalowe zbiorniki o pojemności 200 litrów grożące rozerwaniem (część z nich uległa rozszczelnieniu). W dalszej fazie działań rozpoczęto chłodzenie przegrzanych zbiorników. Z uwagi na rozprzestrzeniającą się oleistą plamę na ulicy Gierymskiego i ulicy Sucharskiego wykonano tymczasowo obwałowanie z przydrożnej ziemi w celu ograniczenia rozlewiska, po czym zadysponowano na miejsce koparko ładowarkę oraz samochód ciężarowy z piaskiem. Jako dodatkowe zabezpieczenie zastosowano rękawy sorpcyjne. Po ugaszeniu pożaru przystąpiono do prowadzenia niezbędnych prac rozbiórkowych oraz zabezpieczenia wycieków ze znajdujących się zbiorników. Przy pomocy koparko ładowarki przemieszczano metalowe konstrukcje budowlane oraz dogaszano pogorzelisko przy pomocy czterech prądów gaśniczych. Na polecenie KDR zadysponowano na miejsce zastęp SLRRChem z JRG Katowice Piotrowice celem pobrania i zidentyfikowania substancji znajdujących się na terenie zakładu. W trakcie prowadzonych działań KDR uzyskał informację, że w wyniku zdarzenia poszkodowane zostały trzy osoby - poszkodowanym pomocy medycznej udzieliły obecne na miejscu ZRM, poszkodowani zostali przetransportowani do Szpitali. Czynności zmierzające do wyjaśnienia przyczyn i okoliczności powstania zdarzenia prowadzi Policja oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach. W wyniku pożaru spaleniu uległ samochód osobowy Kia Ceed, wózek widłowy, sześć wiat garażowych stalowych, kilkadziesiąt sztuk opon samochodowych, 54 zbiorniki typu DPPL o pojemności 1m3, 67 beczek stalowych o pojemności 200 litrów. Opaleniu uległ słup napowietrzny betonowy wraz z linią napowietrzną SN 20kV, budynek rozdzielni sieciowej SN 15kV,  budynek biurowo - socjalny wraz z wyposażeniem, 10 zbiorników typu DPPL o pojemności 1m3, zbiornik metalowy o pojemności około 20m3, kamery monitoringu. W działaniach uczestniczyło dwanaście zastępów PSP, siedem zastępów OSP, trzy Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz patrol Policji.

on 06 grudzień 2018